Wet Red Tag is one of the most often used flies in Lithuania. There are times and places, when you don’t have heavy flies to reach the fish and dries are not suitable. That’s when wet flies come in duty. And as always, the classic Red Tag is the fly of the flies. It catch fish and what can you want more?

 

 

Šlapias Redtago variantas – tai viena iš dažniausiai Lietuvoje naudojamų musių. Yra vietų, kur nereikia arti dugno sunkiomis musėmis, o sausą užmesti ir pravesti sunku, šlapios musės tampa darbiniais arkliukais. Ir, kaip visuomet, klasikinis Redtagas  – patikimas. Tad ko dar galima norėti?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.