Red Frances (mažulytė)

Red Frances (50/50)

Red Frances rišimas

Red Frances

Cascade

Hopper fly

Lašalas 2018

Pasiruošimas lašalamečiui

Pirmasis upelis

Apie lašalus

The Snatcher

Red Tag Family

Pilka

Black Zulu

Black Zulu Palmer

Gyvenimas šia akimirka

Katalonija

Musių kalvė

Orange Ass Olive Tan Bug

Orange Ass Olive Bug

Green Ass Black Bug

Orange Ass Grey Bug

Green Ass Grey Bug

The Snatcher

Red Tag Family